Familien Haugans heimeside

Sverre

Hei!

Eg har eit lite småbruk oppi bakkein i Hjartdal og jobbar som vaktmester i Hjartdal Kommune, med barneskulane og barnehagen i Hjartdalsbygda som hovedansvarsområde. Ellers samarbeider vaktmestrane i komunen med forskjellige oppgaver både på bygg, vaten og kloakk.

Slektsgransking er min hobby som eg brukar alt for lite tid på nå.

Eg er aktiv medlem av pinsemenigheten Betel, Hjartdal. Gjennom tida har eg hatt mange tillitsverv, både i politikken og ellers. Det har gjeve mange interessante opplevingar.