Family book of Geirmund Halvorsen Lognvik

Spouses